Laboratorium
Hematologia Czas wykonania badania Dzień wykonania
Morfologia z rozdziałem leukocytów do 24 h codziennie
Antygen rakowo-płodowy CEA (płuco, żołądek, okrężnica, odbytnica, trzustka, drogi żółciowe, pierś) do 24 h codziennie
Retikulocyty do 24 h codziennie
OB do 24 h codziennie
FAG fosfataza alkaliczna granulocytów do 7 dni 1 x w tygodniu
Komórki LE do 3 dni 2-3 x w tygodniu
Kwas foliowy do 24 h codziennie
Witamina B12 do 24 h w dni robocze
Oporność osmotyczna do 24 h codziennie
Koagulologia Czas wykonania badania Dzień wykonania
Antyplasmina do 24 h codziennie
Antytrombina III do 24 h codziennie
Czas APTT (koalinowo-kefalinowy) do 24 h codziennie
Czas PT (protrombinowy) + INR do 24 h codziennie
Czas TT (trombinowy) do 24 h codziennie
Czynnik VII do 24 h codziennie
Czynnik VIII do 24 h codziennie
Czynnik IX do 24 h codziennie
Czynnik von Willebranda do 24 h codziennie
Czynnik X do 24 h codziennie
Czynnik XII do 24 h codziennie
D-Dimery do 24 h codziennie
Fibrynogen do 24 h codziennie
Plasminogen do 24 h codziennie
Mutacja Leiden czynnika V do 14 dni -
Mutacja genu dla protrombiny do 14 dni -
Oporność na aktywowane białko do 10 dni -
Białko C do 10 dni -
Białko S do 10 dni -
Antykoagulant tocznia lupus anticoagulant do 10 dni -
Serologia Czas wykonania badania Dzień wykonania
BTA (bezpośredni test antyglobulinowy); odczyn Coombsa do 24 h codziennie
PTA (pośredni test antyglobulinowy); odczyn Coombsa do 24 h codziennie
Grupa krwi i czynnik Rh do 24 h codziennie
Poszukiwanie przeciwciał u ciężarnych (PTA, LEN) do 24 h codziennie
Biochemia Czas wykonania badania Dzień wykonania
ACP fosfataza kwaśna do 24 h codziennie
ALP fosfataza zasadowa do 24 h codziennie
ALT aminotransferaza alaninowa do 24 h codziennie
Amoniak do 24 h po uzgodnieniu terminu
Amylaza do 24 h codziennie
ASO (met. turbidymetryczna) do 24 h codziennie
AST aminotransferaza asparaginianowa do 24 h codziennie
Białko całkowite do 24 h codziennie
Bilirubina bezpośrednia do 24 h codziennie
Bilirubina całkowita do 24 h codziennie
Chlorki do 24 h codziennie
Cholesterol całkowity do 24 h codziennie
Cholesterol HDL do 24 h codziennie
Lipidogram: CH, TG, HDL-CH, LDL-CH (wyliczony) do 24 h codziennie
Triglicerydy do 24 h codziennie
CK kinaza kreatynowa do 24 h codziennie
CKMB kinaza kreatynowa izoenzym MB do 24 h codziennie
CRP (met. turbidymetryczna) do 24 h codziennie
Ferrytyna do 24 h codziennie
Fosforany do 24 h codziennie
GGT gammaglutamylotransferaza (GGTP) do 24 h codziennie
Glukoza (krew żylna) do 24 h codziennie
Glukoza kapilarna (krew włośniczkowa) do 24 h codziennie
Kreatynina do 24 h codziennie
Kwas moczowy do 24 h codziennie
LDH dehydrogenaza mleczanowa do 24 h codziennie
Lipaza do 24 h codziennie
Celuroplazmina do 7 dni codziennie
Wolna hemoglobina do 24 h codziennie
Lit do 24 h codziennie
Magnez do 24 h codziennie
Mocznik do 24 h codziennie
Potas w surowicy do 24 h codziennie
Sód w surowicy do 24 h codziennie
Transferyna do 24 h codziennie
UIBC utajona zdolność wiązania do 24 h codziennie
Mukoproteidy AAGP do 24 h codziennie
Wapń w surowicy do 24 h codziennie
Żelazo do 24 h codziennie
HbA1c Hemoglobina glikowana do 24 h codziennie
Kwasy żółciowe do 10 dni 1 x 2 tygodnie
Mleczany do 24 h natychmiast
pH do 24 h codziennie
RKZ (bad. gazometryczne) do 24 h natychmiast
Wapń zjonizowany 1 h natychmiast
Enzym konwertujący angiotensynę ACE do 24 h -
HbA1c Hemoglobina glikowana do 24 h codziennie
Osmolalność do 7 dni codziennie
Kwas wanilinomigdałowy VMA do 30 dni 1 x w miesiącu
Potas wewnątrzkrwinkowy do 24 h po uzgodnieniu
Kwas beta -OH masłowy do 30 dni 1 x w miesiącu
Białka Czas wykonania badania Dzień wykonania
AAGP alfa1-kwaśna glikoproteina (orozomukoid) do 24 h codziennie
Albuminy do 24 h codziennie
Homocysteina do 7 dni 1 x w tygodniu
Łańcuchy lekkie kappa w surowicy do 7 dni 1 x w tygodniu
Łańcuchy lekkie lambda w surowicy do 7 dni 1 x w tygodniu
Prealbuminy do 24 h codziennie
Proteinogram do 3 dni 2 x w tygodniu
Składnik dopełniacza C3 do 24 h surowica
Składnik dopełniacza C4 do 24 h surowica
B-crossLaps do 7 dni 1 x w tygodniu
Osteokalcyna do 7 dni 1 x w tygodniu
Inhibitor C1-esterazy do 14 dni 1 x 2 tygodnie
Alfa1-antytrypsyna do 24 h codziennie
Pro-BNP do 24 h codziennie
Mioglobina do 24 h codziennie
L-karnityna do 14 dni -
Troponina T do 24 h natychmiast
Hormony Czas wykonania badania Dzień wykonania
ACTH - hormon adrenokortykotropowy do 5 dni 1-2 x w tygodniu
Anty Tg - przeciwciała p-tyreoglobulinie do 7 dni 1 x w tygodniu
Anty TPO - przeciwciała p-peroksydazie tarczycowej do 7 dni 1 x w tygodniu
Beta- HCG - gonadotropina kosmówkowa do 24 h codziennie
Aldosteron + renina do 30 dni -
Androstendion do 30 dni -
Estradiol E2 do 24 h w dni robocze
FSH - hormon folikulotropowy do 24 h w dni robocze
FT3 - wolna trijodotyronina do 24 h w dni robocze
FT4 - wolna tyroksyna do 24 h w dni robocze
DHEA-S - siarczan dehydroepiandrosteronu do 24 h w dni robocze
Kalcytonina do 14 dni -
Insulina do 24 h 1 x w tygodniu
Peptyd-C do 7 dni 1 x w tygodniu
Kortyzol do 24 h w dni robocze
LH - hormon luteinizujący do 24 h w dni robocze
PTH - parathormon do 24 h w dni robocze
Progesteron II do 24 h w dni robocze
Hormon wzrostu HGH do 14 dni -
PRL - prolaktyna do 24 h w dni robocze
T3 - trijodotyronina całkowita do 24 h w dni robocze
T4 - tyroksyna całkowita do 24 h w dni robocze
Testosteron do 24 h w dni robocze
Testosteron wolny do 14 dni -
TSH - hormon tyreotropowy do 24 h w dni robocze
AB-R-TSH do 14 dni -
17-OH Progesteron do 30 dni -
17-OHKS - 17 hydroksykortykosterydy do 30 dni -
17-KS - 17 ketosterydy do 30 dni -
Tyreoglobulina Tg do 24 h 1 x w tygodniu
Somatomedyna C IGF-1 do 10 dni -
Próba ciążowa do 24 h codziennie
Globulina wiążąca hormony płciowe SHBG do 7 dni 1 x w tygodniu
Markery nowotworowe Czas wykonania badania Dzień wykonania
Alfa-fetoproteina AFP (jądro, wątroba, jajniki) do 24 h w dni robocze
Antygen raka płaskonabłonkowego SCC (szyjka macicy, nowotwory głowy, szyi, krtani) do 7 dni 1 x w tygodniu
Beta2- mikroglobulina (chłoniaki złośliwe, szpiczaki, reakcja odrzucenia przeszczepu) do 24 h w dni robocze
CA-125 (jajniki) do 24 h w dni robocze
CA-15.3 (pierś) do 24 h w dni robocze
CA-19.9 (żołądek, okrężnica, odbytnica, trzustka, drogi żółciowe) do 24 h w dni robocze
CA-72.4 (żołądek, jajniki) do 24 h w dni robocze
Antygen rakowo-płodowy CEA (płuco, żołądek, okrężnica, odbytnica, trzustka, drogi żółciowe, pierś) do 24 h w dni robocze
Cyfra 21-1(płuco, oskrzela) do 24 h w dni robocze
Antygen gruczołu krokowego fPSA (wolny) do 24 h w dni robocze
PSA całkowity (prostata) do 24 h w dni robocze
Swoista enolaza neuronowa NSE (płuco, zwoje współczulne, rdzeń nadnerczy, mózg) do 24 h w dni robocze
Białko S100 (mózg) do 7 dni 1 x w tygodniu
Chromogranina A (guzy neuroendokrynne przewodu pokarmowego, rakowiaki) do 14 dni -
Reumatologia i autoimmunologia Czas wykonania badania Dzień wykonania
Przeciwciała przeciwcytoplazmatyczne (ANCA) do 14 dni 1 x w tygodniu
Odczyn Waalera-Rosego do 3 dni 2-3 x w tygodniu
Przeciwciała kardiolipinowe IgG do 14 dni piątek
Przeciwciała kardiolipinowe IgM do 14 dni piątek
Przeciwciała nDNA (natywne DNA) do 10 dni 1 x w tygodniu
Przeciwciała dsDNA (dwuniciowe DNA) do 14 dni piątek
Przeciwciała przeciw antygenom jajnika (AOA) do 14 dni -
Przeciwciała przeciw antygenom łożyska (APA) do 14 dni -
Przeciwciała przeciw komórkom mięśnia sercowego (AHA)) do 30 dni 1 x w miesiącu
Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA) do 7 dni wtorek
Przeciwciała przeciwmitochondrialne (AMA) do 7 dni -
Przeciwciała przeciw gliadynowe AGA-IgA do 14 dni 1 x 2 tygodnie
Przeciwciała przeciw gliadynowe AGA-IgG do 14 dni 1 x 2 tygodnie
Przeciwciała przeciwgliadynowe AGA-IgA, IgG panel do 14 dni -
Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim (ASMA) do 14 dni -
Przeciwciała przeciw plemnikowe (ASA) 14 - 21 dni -
Przeciwciała przeciw plemnikowe - test lateksowy do 5 dni -
Ocena nasienia + test migracji do 5 dni po uzgodnieniu terminu
Czynnik reumatyczny RF II (metoda turbidymetryczna) do 24 h 1 x 2 tygodnie
Przeciwciała przeciw cytrulinie p/ciała CCP do 14 dni -
Przeciwciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka APCA do 30 dni -
Test CBA - ocena cytoklin Th1/Th2 do 5 dni -
RNP - przeciwciała przeciwko rybonukleoproteinie do 14 dni wtorek
SSA / przeciwciała Ro do 14 dni wtorek
SSB / przeciwciała La do 14 dni wtorek
Leki i narkotyki (toksykologia) Czas wykonania badania Dzień wykonania
Amfetamina (AMPS) w moczu do 24 h codziennie
Amfetamina w moczu (skrining) do 24 h codziennie
Barbiturany (BARB) w moczu do 24 h codziennie
Benzodiazepina (BENZ) w moczu do 24 h codziennie
Kanabinole (THC) w moczu do 24 h codziennie
Kokaina w moczu (skrining) do 24 h codziennie
Fenotiazyny w moczu do 24 h codziennie
Marihuana w moczu (skrining) do 24 h codziennie
Metabolity kokainy (COCA) w moczu do 24 h codziennie
Morfina w moczu (skrining) do 24 h codziennie
Narkotyki w moczu (skrining) do 24 h codziennie
Opiaty (OPIA) w moczu do 24 h codziennie
Barbiturany (SBARB) w surowicy do 24 h w dni robocze
Benzodiazepina (SBENZ) w surowicy do 24 h w dni robocze
Karbamazepina do 24 h w dni robocze
Cyklosporyna do 2 dni poniedziałek, środa, piątek
Digoksyna do 24 h w dni robocze
Fenytoina do 24 h w dni robocze
Kwas walproinowy do 24 h w dni robocze
Paracetamol (ACETA) w surowicy do 24 h w dni robocze
Salicylany (SALI) w surowicy do 24 h w dni robocze
Tacrolimus (prograf) do 2 dni poniedziałek, środa, piątek
Etanol (ETHO) w surowicy do 24 h codziennie
Karboksyhemoglobina COHb do 24 h codziennie
Methemoglobina MtHb do 24 h codziennie
Mianseryna w moczu do 10 dni -
Chlorprotixen w moczu do 10 dni -
Tramal w moczu do 10 dni -
Metanol oznaczenie ilościowe w surowicy krwi do 10 dni -
Teofilina w moczu do 10 dni -
Teofilina surowicy do 10 dni -
Oznaczenie ilościowe pojedynczego leku w surowicy krwi do 10 dni -
Oznaczenie pojedynczego leku w moczu do 10 dni -
Fenol w moczu oznaczenie ilościowe do 10 dni -
Krezole w moczu oznaczenie ilościowe do 10 dni -
Glikol etylenowy w surowicy lub w moczu do 10 dni -
Pochodne kwasu barbiturowego w surowicy lub w moczu do 10 dni -
Kwas trichlorooctowy w moczu oznaczenie ilościowe do 10 dni -
Hydrazyd kwasu izonikotynowego w moczu lub surowicy do 10 dni -
Rodanki w moczu oznaczenie ilościowe do 10 dni -
Borany w surowicy oznaczenie ilościowe do 10 dni -
P-aminofenol w moczu oznaczenie do 10 dni -
Anticol w moczu oznaczenie do 10 dni -
Sulfonamidy w moczu do 10 dni -
Borany w moczu do 10 dni -
Ołów w moczu do 7 dni -
Tal w moczu do 7 dni -
Rtęć w moczu do 7 dni -
Miedź w moczu do 7 dni -
Cynk w moczu do 7 dni -
Mangan w moczu do 7 dni -
Chrom w moczu do 7 dni -
Arsen w moczu do 7 dni -
Ołów we krwi do 7 dni -
Cynk w surowicy do 7 dni -
Magnez w surowicy (wykonany na pracowni toksykologicznej) do 7 dni -
Miedź w surowicy do 7 dni -
Wapń w surowicy do 7 dni -
Cynk + miedź w surowicy do 7 dni -
Cynk + miedź + magnez w surowicy do 7 dni -
Wirusologia Czas wykonania badania Dzień wykonania
Ag HBS (antygen) do 24 h codziennie
anty HAV do 24 h codziennie
anty HAV IgM do 24 h codziennie
anty HBs (przeciwciała) do 24 h codziennie
anty HCV do 24 h codziennie
Antygen HBe do 24 h codziennie
Kleszczowe. wir.zap.mózgu IgG do 14 dni 1 x 2 tygodnie
Kleszczowe. wir.zap.mózgu IgM do 14 dni 1 x 2 tygodnie
Przeciwciała anty HBc do 24 h codziennie
Przeciwciała anty HBe do 24 h codziennie
HIV Ag confirmatory test metodą Western Blot do 24 h codziennie
Przeciwciała anty-HIV + Ag HIV (Combi Test) do 24 h codziennie
Mutacje wirusa B oporność na lamivudynę do 30 dni -
Antygen HBe do 24 h codziennie
Przeciwciała p-śwince IgG do 14 dni czwartek
Przeciwciała p-śwince IgM do 14 dni czwartek
Przeciwciała CMV-IgG do 7 dni środa
Przeciwciała CMV-IgM do 7 dni środa
Przeciwciała dla adenowirusów IgG do 14 dni 1 x 2 tygodnie
Przeciwciała dla adenowirusów IgM do 14 dni 1 x 2 tygodnie
Przeciwciała dla grypy A IgA do 14 dni 1 x 2 tygodnie
Przeciwciała dla grypy A IgG do 14 dni 1 x 2 tygodnie
Przeciwciała dla grypy B IgA do 14 dni 1 x 2 tygodnie
Przeciwciała dla grypy B IgG do 14 dni 1 x 2 tygodnie
Przeciwciała dla wirusów paragrypy 1 IgG do 14 dni 1 x 2 tygodnie
Przeciwciała dla wirusów paragrypy 1,2,3 IgA do 14 dni 1 x 2 tygodnie
Przeciwciała dla wirusów paragrypy 2 IgG do 14 dni 1 x 2 tygodnie
Przeciwciała dla wirusów paragrypy 3 IgG do 14 dni 1 x 2 tygodnie
Przeciwciała p-ospie wietrznej do 14 dni czwartek
Odra - przeciwciała IgG do 14 dni -
Odra - przeciwciała IgM do 14 dni -
RSV IgA do 14 dni czwartek
RSV IgG do 14 dni czwartek
RSV IgM do 14 dni -
Rubella IgG (różyczka) do 14 dni 1 x w tygodniu
Rubella IgM (różyczka) do 7 dni 1 x w tygodniu
Serodiagnostyka chorób Czas wykonania badania Dzień wykonania
Bordatella IgA do 3 dni poniedziałek, czwartek
Bordatella IgG do 3 dni poniedziałek, czwartek
Bordatella IgM do 3 dni poniedziałek, czwartek
Bordatella Pertussis Toxin IgG do 7 dni poniedziałek
Borelioza IgG do 7 dni piatek
Borelioza IgM do 7 dni piatek
Borelioza Western Blot IgM do 14 dni -
Borelioza Western Blot IgG do 14 dni -
Borelioza Western Blot IgM IgG panel do 14 dni -
Brucelloza brucella abortus do 7 dni 1 x w tygodniu
Chlamydia grupa IgA do 14 dni poniedziałek
Chlamydia grupa IgG do 14 dni poniedziałek
Chlamydia grupa IgM do 14 dni poniedziałek
Chlamydia pneumonie IgA do 14 dni środa
Chlamydia pneumonie IgG do 14 dni środa
Chlamydia pneumonie IgM do 14 dni środa
Chlamydia trachomatis IgA do 14 dni środa
Chlamydia trachomatis IgG do 14 dni środa
Chlamydia trachomatis IgM do 14 dni środa
EBV IgG do 14 dni czwartek
EBV IgM do 14 dni czwartek
Helicobacter pylori w surowicy do 3 dni 2 x w tygodniu
Mononukleoza do 24 h codziennie
Mykoplazma IgA do 3 dni poniedziałek, czwartek
Mykoplazma IgG do 3 dni poniedziałek, czwartek
Mykoplazma IgM do 3 dni poniedziałek, czwartek
Przeciwciała anty Herpes Simplex IgG do 14 dni czwartek
Przeciwciała anty Herpes Simplex IgM do 14 dni czwartek
Przeciwciała anty Herpes Zoster IgG do 14 dni czwartek
Przeciwciała anty Herpes Zoster IgM do 14 dni czwartek
Toksokaroza IgG do 7 dni środa
Toksoplazmoza IgG do 3 dni 2 x w tygodniu
Toksoplazmoza IgM do 3 dni 2 x w tygodniu
Toksoplazmoza awidność do 10 dni 1 x w tygodniu
Yersinia IgA do 24 h -
ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER
NEWSLETTER
Badania w ramach NFZ
Zapraszamy na bezpłatne badania kardiologiczne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia zobacz więcej >
Nasi Partnerzy: