Zbiór Artykułów

 

 

Badania Diagnostyczne
Badania profilaktyczne12 sierpnia 2014 r. 11:12

W Centrum ORKAN-MED chcielibyśmy rozwijać i wspierać różne metody promocji zdrowia oraz podwyższać motywację, wiedzę i gotowość pacjentów do podtrzymywania lub odzyskiwania zdrowia. Profilaktyka to wciąż niedocenia część medycyny. W gonitwie dnia codziennego zapominamy, iż zdrowie to kapitał, o który musimy dbać.

czytaj więcej >
Badania ultrasonograficzne7 sierpnia 2014 r. 15:10

Badania ultrasonograficzne stanowią podstawę współczesnej diagnostyki w zakresie większości schorzeń. Zaletą diagnostyki ultrasonograficznej jest komfort pacjenta w czasie badania (wyjątek stanowią badania z użyciem sond endokawitarnych- przezprzełykowa, przezpochwowa, przezodbytnicza), brak działań niepożądanych i natychmiastowy wynik badania. Stąd też badanie to może być polecane jako badanie przeglądowe, gdyż niejednokrotnie możliwe jest wykrycie zmian we wczesnym stadium zaawansowania choroby.

czytaj więcej >
Pobieranie wycinków8 sierpnia 2014 r. 15:10

Wycinki pobiera się w trakcie badania, po stwierdzeniu zmiany chorobowej. Kleszczykami pobiera się materiał do badania histopatologicznego, który następnie jest dalej badany pod mikroskopem. Często w trakcie kolonoskopii stwierdza się obecność polipów.

czytaj więcej >
Rektoskopia9 sierpnia 2014 r. 16:10

Badanie rektoskopowe jest to badanie endoskopowe odbytnicy a badanie rektosigmoidoskopowe jest to badanie endoskopowe odbytnicy i esicy (końcowej części jelita grubego). Do wykonania tego badania niezbędne jest urządzenie zwane odpowiednio rektoskopem albo rektosigmoidoskopem. Ma ono kształt sztywnej rurki.

czytaj więcej >
Kolonoskopia10 sierpnia 2014 r. 15:10

Kolonoskopia jest to badanie endoskopowe, które umożliwia obejrzenie błony śluzowej jelita grubego. W trakcie badania można również pobrać wycinki do badania histopatologicznego oraz usunąć niektóre zmiany patologiczne jelita. Kolonoskopia jest wykonywana w przeznaczonym do tego gabinecie zabiegowym.

czytaj więcej >
Gastroskopia11 sierpnia 2014 r. 16:10

Gastroskopią to badanie endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego, które umożliwia lekarzowi ocenę błony śluzowej przełyku, żołądka i dwunastnicy (pierwszego odcinka jelita cienkiego). Badanie wykonywane jest przy pomocy giętkiego instrumentu grubości małego palca, wprowadzanego przez usta i przełyk do żołądka i dwunastnicy.

czytaj więcej >
USG serca12 sierpnia 2014 r. 15:10

Badanie echokardiograifczne umożliwia pełną ocenę funkcji mięśnia sercowego. Uzyskujemy infomracje odnośnie kurczliwości mięśnia, potencjalnych wad strukturalnych i zastawkowych. Obecnie jest podstawowym narzędziem w diagnostyce chorób układu krążenia.

czytaj więcej >
USG jamy brzusznej13 sierpnia 2014 r. 16:10

Badanie USG jamy brzusznej jest jednym z najczęściej wykonywanych badań obrazowych. Jest nieszkodliwe, bezbolesne, a jednocześnie pozwala wykryć wiele schorzeń w zakresie jamy brzusznej.

czytaj więcej >
USG układu moczowego14 sierpnia 2014 r. 15:10

Badanie ultrasonograficzne układu moczowego wykorzystywane jest w diagnostyce chorób układu moczowego. Umożliwia ono ocenę nerek, drożności dróg moczowych, pęcherza moczowego, a u mężczyzn także gruczołu krokowego.

czytaj więcej >
USG doppler tętnic i żył15 sierpnia 2014 r. 16:10

Badanie to służy do oceny zmian w naczyniach żylnych oraz tętniczch. Ma szczególne znaczenie w profilaktyce choroby zakrzepowo - zatorowej żył kończyn dolnych, chorobach naczyń tętniczych zarówno w kończynach jak i aorty oraz tętnic szyjnych.

czytaj więcej >
USG tarczycy16 sierpnia 2014 r. 15:10

Badanie USG tarczycy jest podstawowym i najczęściej wykonywanym badaniem obrazowym tego gruczołu. Główne wskazania do jego wykonania to rozpoznana niedoczynność lub nadczynność tarczycy, powiększenie obwodu szyi oraz wyczuwalny guzek.

czytaj więcej >
USG ślinianek17 sierpnia 2014 r. 16:10

Badanie USG ślinianek jest podstawowym badaniem diagnostycznym w przypadku powiększenia lub bolesności ślinianek przyusznych lub podżuchwowych. Pozwala ono ocenić ich wielkość w trzech wymiarach, echogeniczność miąższu, obecność torbieli i guzków oraz obecność i rozmiar węzłów chłonnych położonych w pobliżu szyi. Dzięki temu nie tylko można rozpoznać przyczynę dolegliwości, ale także zaplanować leczenie bądź określić zakres zabiegu, jeśli ten jest konieczny.

czytaj więcej >
USG kończyn górnych i dolnych18 sierpnia 2014 r. 15:10

Badanie USG kończyn polega na ocenie struktur zlokalizowanch w kończynach górnych i dolnych za pomocą aparatury ultrasonograficznej. Badanie jest niebolesne i nieszkodliwe. W trakcie badania pacjent znajduje się w pozycji siedzącej, a badana kończyna skierowana jest w kierunku lekarza.

czytaj więcej >
USG płodu19 sierpnia 2014 r. 16:10

Badanie USG jest dziś jednym z najczęściej wykonywanych badań diagnostycznych w czasie ciąży.

czytaj więcej >
Holter EKG oraz ciśnieniowy20 sierpnia 2014 r. 15:10

Holter EKG
EKG metodą Holtera polega na rejestracji zapisu EKG w sposób ciągły prze 24 godziny. Pozwala na ocenę zmian dynamicznych serca i patologii, które ujawniają się jedynie w określonych warunkach.

czytaj więcej >
Echo serca21 sierpnia 2014 r. 16:10

Badanie echokardiograifczne umożliwia pełną ocenę funkcji mięśnia sercowego.

czytaj więcej >
Próby wysiłkowe22 sierpnia 2014 r. 15:10

EKG wysiłkowe jest wykonywane na ruchomej bieżni lub stacjonarnym rowerze treningowym (cykloergometr).

czytaj więcej >
Rehabilitacja18 lipiec 2014 r. 15:20

Rehabilitacja medyczna stanowi nie tylko cenne uzupełnienie terapii farmakologicznej, czy postępowania zabiegowego, ale często sprowadza się do działań zapobiegających schorzeniom w układzie kostno-stawowym. Systematyczne, proste ćwiczenia fizyczne oraz zabiegi fizjoterapeutyczne mogą znacząco poprawić jakość życia pacjenta. W zakresie rehabilitacji współpracujemy z nowoczesnym i profesjonalnym centrum Columna Medica.

czytaj więcej >
ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER
NEWSLETTER
Badania w ramach NFZ
Zapraszamy na bezpłatne badania kardiologiczne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia zobacz więcej >
Nasi Partnerzy: