O Centrum Opieki

Centrum Opieki Zdrowotnej ORKAN-MED powstało w styczniu 2008 roku. Działalność medyczną rozpoczęliśmy od 1992 roku, gdzie w ramach prywatnego gabinetu świadczyliśmy porady internistyczne zdobywając zaufanie pacjentów.

Marzeniem każdego lekarza, a i pacjenta jest także, aby w ramach konsultacji lekarskiej jak najszybciej została postawiona właściwa diagnoza i została wdrożona prawidłowa terapia. Stąd zrodziła się koncepcja stworzenia poradni wielospecjalistycznej, aby w trudnych przypadkach zespół lekarzy mógł w charakterze konsylium takie postępowanie wdrożyć.

Proponujemy także usługi laboratoryjne w szerokim zakresie badań oznaczanych w warunkach ambulatoryjnych.

Sądzimy, iż skorzystacie państwo z naszych usług medycznych biorąc pod uwagę kompetencje i opinię zawodową naszego zespołu. Jakość usług gwarantuje również wyposażenie Centrum w nowoczesny sprzęt medyczny, przyjazne pomieszczenia.

Kierownik Centrum Orkan-Med

Dr hab. n. med. Krystyna Stec-Michalska

dr hab. n. med. Krystyna Stec-Michalska

Rozpoczęła praktykę lekarską w 1980r. Początkowo w Klinice Chorób Wewnętrznych WAM, następnie w Klinice Gastroenterologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na stanowisku adiunkta, a od 2013r. do czasu przejścia na emeryturę w 2016r. na stanowisku kierownika/ ordynatora kliniki.

Tytuł dr hab. n med. uzyskała 2013r., w latach 2015-2016r pełniła funkcję prof. nadz. UM w Łodzi. Specjalizację z gastroenterologii uzyskała w 1994r. po wcześniej zaliczonej specjalizacji I i II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych.

Jednocześnie od 1992 do 2007r. udzielała konsultacji internistycznych i gastrologicznych w Prywatnym Gabinecie Lekarskim, następnie do chwili obecnej w Centrum Opieki Zdrowotnej Orkan-Med.

Od 2004r. prowadzi badania kliniczne II i II Fazy, początkowo jako Współbadacz, a następnie od 2016r. jako Główny Badacz. Badania kliniczne w zdecydowanej większości dotyczą Wrzodziejącego Zapalenia Jelita Grubego i Choroby- Leśniowskiego-Crohna.

Rozległa praktyka kliniczna i ambulatoryjna, czerpanie wiedzy z zakresu chorób wewnętrznych i gastroenterologii od doświadczonej, szerokiej kadry profesorskiej, praca naukowa, nauczanie studentów, umiejętność obrazowania narządów jamy brzusznej metodą USG, prowadzenie nowatorskich badań z zakresu nieswoistych chorób zapalnych jelit, nieustające uczestnictwo w konferencjach edukacyjnych krajowych i zagranicznych, stanowią w jej życiu zawodowym podstawę do rzetelnego i profesjonalnego zajęcia się problemami zdrowotnymi pacjenta.

UE

CENTRUM OPIEKI ZDROWOTNEJ ORKAN MED STEC MICHALSKA
SPÓŁKA JAWNA

realizuje projekt pn.


"Program profilaktyki raka jelita grubego wśród pacjentów z obszarów wiejskich województwa łódzkiego."


umowa o dofinansowanie nr RPLD.10.03.03-10-0005/18-00 z dn. 11.10.2018r., w ramach:

Osi priorytetowej X – Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie,
Działania X.3 Ochrona utrzymanie i przywrócenie zdrowia,
Poddziałania X.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego piersi i szyjki macicy,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykrywalności raka jelita grubego wśród mieszkańców woj. łódzkiego poprzez przeprowadzenie 1000 badań kolonoskopowych w ciągu 24 miesięcy, co w konsekwencji wpłynie na utrzymanie i przedłużenie aktywności zawodowej uczestników projektu- osób powyżej 50 roku życia. Projekt jest adresowany do pacjentów: wszystkich osób powyżej 50 roku życia; osób w wieku 40-49 lat, które posiadają krewnego pierwszego stopnia z rozpoznanym rakiem jelita grubego; osób w wieku 25 do 49 lat z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC), oraz grupy 40 lekarzy.


Projekt jest realizowany od 01.12.2018r. roku do 30.11.2020 roku.

Wartość całkowita projektu: 1 049 712,00 PLN

Wartość dofinansowania projektu z EFRR: 955 237,92 PLN

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER
NEWSLETTER
Badania w ramach NFZ
Zapraszamy na bezpłatne badania kardiologiczne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia zobacz więcej >
Nasi Partnerzy: