Zbiór Artykułów

 

 

Badania Diagnostyczne
Badania profilaktyczne12 sierpnia 2014 r. 11:12

W Centrum ORKAN-MED chcielibyśmy rozwijać i wspierać różne metody promocji zdrowia oraz podwyższać motywację, wiedzę i gotowość pacjentów do podtrzymywania lub odzyskiwania zdrowia. Profilaktyka to wciąż niedocenia część medycyny. W gonitwie dnia codziennego zapominamy, iż zdrowie to kapitał, o który musimy dbać.

Trafnie podsumował to Göpel:

"Zdrowie jest utopią, tęsknotą za smakiem życia. Obejmuje to zbiorowe doświadczenie i indywidualne dążenia. Zasadniczym warunkiem zdrowia jest utrzymanie aktywnej równowagi między wewnętrznymi i zewnętrznymi popędami i zakazami. Jest to układ dynamiczny. Wymogi i uwarunkowania zdrowia zmieniają się zależnie od okoliczności życia codziennego, środowiska społecznego i warunków środowiska zewnętrznego. Nie można go osiągnąć za pomocą rytualnych zaleceń wydawanych przez orędowników zdrowia. Znacznie bardziej prawdopodobne jest uzyskanie go przez świadome rozwijanie określonych zachowań. Nie osiągnie się tego przez udoskonalanie i rozbudowanie służb medycyny naprawczej, ale przez świadome przekształcanie otoczenia. Nie osiągnie się go przez wzrost liczby badań i kontroli organizowanych przez innych, ale przez wiarę w samego siebie oraz wspólne działanie. Jest to mobilizacja "mimo wszystko", pomimo przekonania, że życie ludzkie nie jest wieczne, nie w formie targowania się ze śmiercią na oddziałach intensywnej opieki medycznej lub innych autorytarnych sytuacjach, ale w postaci zespołowego odkrycia smaku życia, jako rezultatu pomyślnie zakończonych zmagań, efektu uporu uwieńczonego sukcesem. Zdrowie jest wrażliwą, twórczą , entuzjastyczną i krzepiącą drogą zwalczania przeciwności"( Project Group "National Healt Strategy 2000", 1984)

Również konieczna jest także zmiana postawy oglądania się za siebie i koncentrowaniu się na chorobie, na patrzenie w przyszłość i koncentracji na zapewnieniu sobie optymalnego rozwoju zdrowia.

Wszechstronne poradnictwo oraz dostarczenie spójnych, łatwych do zrozumienia rad wydaje się jednym z najistotniejszych sposobów poprawy stanu zdrowia osób zagrożonych chorobą i przewlekle chorych. Chcemy jako zespół lekarski skoncentrować się nie tylko na problemach leczenia farmakologicznego, ale pamiętać również o problemach społecznych i psychologicznych swoich pacjentów.

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER
NEWSLETTER
Badania w ramach NFZ
Zapraszamy na bezpłatne badania kardiologiczne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia zobacz więcej >
Nasi Partnerzy: